Fotogalerie

Letošní Vánoce jsme s dětmi uspořádali netradiční vánoční setkání, které se neslo v duchu tvoření s rodiči. Rodičům jsme zazpívali a předvedli, některé vánoční hry a koledy a poté jsme si společně vyrobili ozdoby na náš vánoční stromeček, který jsme si společně ozdobili.

Podzimní tvoření patří k jedné z nejoblíběnější činností dětí v naší mateřské škole. Rádi tvoříme z různých přírodnín, které si nasbíráme v našem okolí, ale také zkoumáme, jak příroda ,,vypadá" z blízka.

K podzimu neodmyslitelně patří dlabání dýní. Celý kalendářní rok jsme se s dětmi starali o to, abychom si mohli užít radostné dlabání a aranžování. Na jaře jsme zaseli semínko, přes léto pečlivě kropili rostlinku a na podzim sklidili ,,obří,, dýně. A výsledek? Posuďte vy....:)

I tento nový školní rok jsme s radostí přivítali Nezávislé divadlo – tentokrát s představením ,,Pohádky z mechu a kapradí".

Rozloučení s předškoláky začalo výletem do ZOO Chleby, kam cestovala celá třída. Dále pak jsme, už pouze s předškoláky, šli na procházku k Březinské studánce. Po návratu jsme měli připravenou slavnostní večeři a doprovodný program, do kterého patřilo nocování v mš, diskotéka, výprava za světluškami a noční stezká odvahy. V sobotu ráno, pak proběhlo slavnostní vyřazení, kde byly předškoláci pasováni na školáčky.

Ještě před letními prázdninami jsme se sešli s rodiči na naší zahradě, abychom ji trochu zkrášlili. Rodiče i s dětmi se podíleli na údržbě zahrady. Děti malovaly na plot a opékaly vuřty. V horkém letním počasí si také děti užily blátoviště. Všem, co nám přišli pomoci děkujeme za příjemně prožité odpoledne.

Já jsem muzikant – děti si společně zazpívaly, zatancovaly a prostřednictvím jednoduché pohádky se seznámily s jednotlivými hudebními nástroji. Jednoduché hudební nástroje zahrály malé ukázky známých děl autorů klasické hudby.

Sluníčko nám zasvítilo a my mužeme vesele sklízet sladké plody naší pečlivé práce.

Druhý červnový týden v naší mateřské škole, byl motivovaný tématem ,,Indiáni jedou". Celý týden děti tvořily indiánské doplňky, aby ve čtvrtek tyto přípravy vyvrcholily. Společně jsme si na zahradě zasoutěžili a pohráli jako indiáni. Indiánského dne se také zůčastnily děti ,,Veverky" z MŠ Velenského, které za námi přijely autobusem. Společně jsme si takto užili dopoledné plné sluníčka a dětského smíchu.

Dětský den jsme si s dětmi užili i v naší mateřské škole. Děti si mohly na zahradě zasoutěžit a užít si drobnou odměnu.

Období léta také s dětmi trávíme v okolí lesa. Tentokrát děti stavěly z přírodnin domečky pro broučky a ostatní drobný hmyz.

Tento školní rok jsme si s dětmi naplánovali školní výlet do Planetaria Praha a do Podmořského světa v Holešovicích. V planetáriu jsme mohli vidět naučnou pohádku ,,Anička a Nebešťánek". V akvariích podmořského světa pak vodní tvory různých barev a velikostí.

Stále pokračujeme v údržbe našich produkčních záhonků na naší zahradě. A se sluníčkem roste chuť..začínáme sklízet první výpěstky mezi které například patří kedlubny, hlávkový salát nebo jahody.

S dětmi si na naší přírodní zahradě užíváme teplých letních dnů nejen v blátovišti, ale i plněním lehkých soutěžních úkolů.

Soubor jarních písníček, pohybových her a tanečků to byla letošní jarní besídka v MŠ Březinka.

Toulavá kytara...hudební program pro děti. Děti si procvičily rytmizaci a zazpívaly známé lidové písně.

Mnoho práce nás ještě čeká na naší přírodní zahradě. Pokračujeme rytím produkčních záhonků a údržbou záhonků květinových.

Vajíčka, slepička, přánička, zajíčka, ovečka....i letos na Velikonoce děti tvořily vše, co jim i dospělákům o Velikonocích udělá radost. I když v dešti a s větrem v zádech nezapomněli jsme potěšit velikonoční koledou babičky a tety z obce, které nás odměnily sladkou pochoutkou.

V měsíci dubnu jsme se s dětmi tvořili z keramiky drobné dárečky pro maminky k jejich blížícímu se svátku. Vše s pomocí paní Adamové z Vísky.

V měsíci dubnu, v měsíci knih děti navštívily Městskou knihovnu v Bělé pod Bezdězem.

Jarní úklid zahrady, vysevání zeleniny, veselá jarní výzdoba třídy....i to je jaro v MŠ Březinka.

Poslední týden v únoru jsme si s dětmi povídali na téma ,,povolání a známé profese". Děti si procvičují poznávání nejobvyklejších profesí. Měly také možnost setkat se s praktickou ukázkou některých profesí. Ve školce nás navštívili Karolínka a Vojta Hencovi, kteří nám předvedli ukázku hry na housle. Zdravotni sestra Kateřina Vovčáková si zas s dětmi povídala o tom, co je její náplní práce a umožnila dětem vyzkoušet si některé zdravotnické pomůcky, které v praxi využívá.

I v novém roce nás navštívilo, pro nás, již známe Nezávislé divadlo z Dobrovic. Tentokrát s pohádkou s ponaučením ,, Království zlaté varečky".

Poprvé v letošním školním roce jsme se s dětmi vydali na kulturní představení mimo budovu mateřské školy. Autobusem jsme se dopravili do Mladé Boleslavi, kde jsme v Domě Kultury zhlédli pohádku ,, O Koblížkovi".

Barvy, čísla, tvary známe...do školy se nachystáme:)

Pečení slaného těsta, pečení vánočních perničků, vyrábění přáníček a dárečků pro maminky a tatínky...i to bylo letos vánoční tvoření v mateřské škole Březinka.

I letos jsme se zúčastnili s výrobky dětí ,,Jarmarečku" v Bělé pod Bezdězem. Návštěvníci si mohli zazpívat koledy a vybrat si dle libosti jakýkoliv výrobek našich dětí.

I tento rok nás ve školce navštivil Mikuláš, čert a anděl.

Abychom se naladili na mikulášskou nadílku, uspořádali jsme s dětmi ve školce ,,Čertovský rej". Děti si zasoutěžily, zatančily a společně se také zasmály.

V listopadu nás opět navštívilo Nezávislé divadlo – tentokrát s představením ,,Kouzlíme s pohádkou".

Podzimní listopadové počasí nám přálo, abychom si mohli společně pouštět draky.

S dětmi jsme se přesvědčili o tom, že i místní lesy jsou plné zdravých a krásných hub. Během houbaření jsme také nacházeli krásné muchomůrky, o kterých víme, že jsou jedovaté a proto pouze z dálky obdivujeme jejich krásu. S podzimem jsme také sklidili úrodu z naší zahrádky. Nastal tedy ten správný čas, abychom si z vypěstovaných dýní vydlabali svítící strašáky.

Naši novou přírodní zahradu navštivily také děti ze školní družiny z Bělěé pod Bezdězem. Děti urazily cestu pěšky až k nám. Pohrály si s námi na zahradě a pomohly nám zhotovit značku třídy na náš dřevěný erb. Děkujeme dětem za krásnou sovičku.

Letošní podzimní tvoření se netradičně uskutečnilo na naší přírodní zahradě. Děti si mohly s rodiči vyrobit podzimní postavičky z hliněných květináčků a přirodnin, které jsme nasbírali v okolních lesích. Odměnou za pečlivou práci nám bylo opekání vuřtů.

Podzim je bohatý na nápadité přírodní kousky, ze kterých velmi rádi tvoříme. Proto se snažíme s dětmi promítnout krásné podzimní barvy i do našich výrobků. Ať už tvoříme s listím, šípky, mechem...vždy nás to moc baví.

Jako každý rok byla naše mateřská škola pozvána na Podzimní výstavu do Březovic, abychom prezentovali výtvory naších dětí. Našim letošním projektem byly výtvory na téma ,,Naše zahrada". Učastnili jsme se také soutěže o nejhezčí fotografii. Uspěli jsme s momentkou,,jak jsme tahali dýni".

V září nás opět navštívilo Nezávislé divadlo tentokrát s pohádkou ,,Koblížek".

I my jsme si začátkem školního roku sklidili plody, které jsme s láskou pěstovali na naší produkční zahrádce. Ochutnávali jsme, mrkev, rajčata, papriky, kedlubny, salát, maliny nebo ostružiny. Naše povedené dýně jsme táááhli...táááhli....až jsme je vytáhli... :) už teď se těšíme na jaro, až začneme znovu pěstovat...

V pátek 17. 6. 2016 se uskutečnila již tradiční akce ,,Rozloučení s předškoláky". Tentokrát jsme navštivili zřícenu hradu Zvířetice, kam jsme cestovali vlakem. Úkolem dětí bylo najít tajný poklad. Po návratu do školky nás čekala výborná hostina a spousta zábavy. Den jsme jsme zakončili společným nocováním v mateřské škole. Vyvrcholením akce bylo pasování dětí na školáky. Všem rodičům děkujeme především za spolupráci pří přípravě skvělého občerstvení.

ZOO Liberec dětmi oblíbená zoologická zahrada, která se letos stala naším cílem školního výletu.

I letošní rok jsme se účastnili Dětského dne s Integrovaným záchranným systémem. Stejně jako minulý rok se dětem akce velice líbíla. Děti se mohly seznámit s činností záchranné služby, hasičů, policistů, vězeňské služby, armády apod. Velmi zajimavý byl pro děti cvičný výjezd hasičů nebo seskok parašutistů na určené místo.

Ve čtvrtek 19.5.2016 odpoledne byla naše nová školní zahrada otevřena veřejnosti. Každý si mohl přijít prohlédnout výsledek projektu, jehož realizace proběhla na podzim roku 2015. Pro děti byl připraven doprovodný program s piráty plný písniček, tanečků a pirátských úkolů, které děti s nadšením plnily. Společně jsme si opekli vuřty a ochutnali dobroty, které pro nás připravily kuchařky z Mateřské školy Březinka a Velenského. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne.

V měsící dubnu nás ve školce navštívil policista, který nám vyprávěl nejen o tom, co ke své práci potřebuje. Děti si zopakovaly, jak je důležité dodržovat bezpečnost na silnici a v provozu. Mohly si vyzkoušet snímání otisků a prohlédnout si, co je běžnou výbavou policisty.

Dne 18. dubna jsme s dětmi navštívili Stanici HZS Bělá pod Bezdězem. Na výlet jsme vyrazili linkovým autobusem. Navštivili jsme škoní družinu, kde jsme se občerstvili před samotnou prohlídkou. Prohlédli jsme si prostory hasičské stanice a vybavení, které hasiči ke své práci nutně potřebují. Poté jsme si šli pohrát a občerstvit se do prostorů Bowlingu u Bartoňů, jimž tímto děkujeme za poskytunutí zázemí při čekání na školní autobus, který nás dovezl zpět do naší školky.

Již jsme započali jarní práce na naší produkční zahrádce. Záhonky jsou přirpaveny pro vysázení zdravých zeleninových dobrůtek.

Již poněkolikáte nás v mateřské škole navštívilo Nezávislé divadlo, tentokrát s vtipnou pohádkou o Kašpárkovi a Ježibabě.

Jako každý rok jsme hodným babičkám a dědečkům rozdávali velikonoční přánička. Odměnou pro nás byly sladkosti všeho druhu.

K jaru patří nejen zábavné tvoření, přesazování kytiček a příprava sazenic na naši zahrádku. Poprvé v letošním roce si také děti užívaly nové zahrady. Hezké počasí a příjemné teploty si s dětmi dokážeme užít.

V úterý 8. března jsme s dětmi navštívili ateliéry a studia České televize v Praze na Kavčích horách. S dětmi jsme viděli zmenšený model všech budov, krátký film o České televizi nebo pohádkové kostýmy, paruky a zpravodajské studio s režií.

Opět nás v mateřské škole navštívila paní Adamová s tvořením z keramiky. Za jejího odborného dohledu děti tvořily originální kousky. Paní Adamové za její čas a napády děkujeme.

Broučkové a kytičky, chlapci a holčičky společně přivítali jaro veselým tancem a soutěžemi, u kterých se vždy dobře baví.

Stavíme obrazce z přírodních i nepřírodních materiálů. Procvičujeme představivost, jemnou motoriku a učíme se spolupracovat s kamarády...

S příchodem Mikuláše, také roste chuť si trošku zařádit. Děti se oblékly do krásných čertovských oblečků a společně si během soutěží a diskotéky užily krásnou prosincovou středu.

Tentokrát se tradiční pozdimní tvoření s rodiči neslo v duchu čertovských hrátek. Rodiče s dětmi si mohli vytvořit čerta z kůry či zavařovací sklenice. Jsme také rády, že se rodiče s dětmi podíleli na zútulnění naší nové zahrady a to prostřednictvím svých výtvarných nápadů. Všem zúčastněním děkujeme za příjemné odpoledne plné originálních čertovských výtvorů.

S příchodem Mikuláše, také roste chuť si trošku zařádit. Děti se oblékly do krásných čertovských oblečků a společně si během soutěží a diskotéky užily krásnou prosincovou středu.

V říjnu nás ve školce navštivil pán sokolník, který nám vyprávěl o dravcích. A to, jak umí létat, či lovit svou kořist, jsme viděli na vlastní oči.

První divadelní představení letošního roku, které se u nás v mateřské škole uskutečnilo se jmenovalo ,,Jejda Strašidýlka". Loutkové divadlo a i samotné loutky se dětem velmi líbily.

Ve čtvrtek 8. října 2015 nás v MŠ Březinka navštívila scénáristka a spisovatelka dětských komiksů p. Klára Smolíková. Děti byly seznámeny s pojmem komiks a velmi zábavnou formou si také vyzkoušely, jaké to je být komiksovou postavičkou. Ve zhruba hodinové přednášce se p. Smolíková dětem snažila přiblížit tradiční, ale i zapomenutá řemesla. Přivezla na ukázku různé předměty, které s tímto tématem souvisí. Hravou a zábavnou formou s nimi pak řemesla procvičovala. Připravila si pro děti zajímavé doplňující pracovní listy, které je na první pohled zaujaly. Na ukázku také přivezla své knihy, ze kterých si mohly děti poslechnout nejeden komiksový příběh.

Letoš již poněkolikáté nás navštívilo Nezávislé divadlo z Dobrovic. Tentokrát s divadélkem ,,Pohádky naší babičky", které nás příjemně naladilo na blížící se Vánoce.

Koncem září nás ve školce navštivila teta z Mysliveckého spolku Plužná, která nám zajímavým způsobem přiblížila život zvířátek v lese. K zajímavému povídání jsme si také užili drobných soutěží, za které děti dostaly drobné odměny.

Koncem září nás již poněkolikáte navštívilo Nezávislé divadlo z Dobrovic. Tentokrát s poučnou pohádkou Český Honza.

Chmurné deštivé období podzimu si s dětmi dokážeme zpříjemnit nejen pečením štrůdlu, tvořením z přírodnim, poustěním draka, ale také prací na naší zahrádce.