Mateřská škola Velenského

Mateřská škola Velenského

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLÁ POD BEZDĚZEM,

příspěvková organizace

Velenského 112

294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Provozní doba všech pracovišť: 6:00 – 16:30

 

 

 

 

Veškeré povinné dokumenty naší mateřské školy jsou k dispozici v ředitelně školy a v šatnách každé třídy.

Kontakty

Ředitelka MŠ: 

Mgr. Pavlína Šertlerová, tel. č.: 731 495 473

mail: reditelka@msbela.cz

reditelka@msbela.cz

Zástupkyně ředitelky MŠ: 

Bc. Marcela Schneiderová, tel. č.: 326 701 314, 326 701 660

mail: schneiderova@msbela.cz

Vedoucí paní učitelka MŠ Velenského:

Ivana Tůmová, tel. č.: 326 701 314, 326 701 660

Vedoucí školní jídelny v MŠ Velenského:

Paní Pavlína Matoušková, tel. č.: 326 701 314

mail: matouskova@msbela.cz

Účetní:

Paní Jaroslava Karlová, tel.: 326 701 660

mail: skolka@msbela.cz

Webové stránky:

www.msbela.cz

Odloučené pracoviště MŠ Březinka:

tel.: 326 394 153, 739 680 431
mail: msbrezinka@msbela.cz

Odloučené pracoviště MŠ Pražská:

tel.: 326 303 163, 739 680 432
mail: msprazska@msbela.cz

Paní učitelky v MŠ Velenského:                
Třída Berušek: tel. č. 739 680 437, Miriam Lašáková, Zuzana Hlubučková

Třída Broučků: tel. 739 680 442, Bc. Eva Ginzlová, Zuzana Klápšťová

Třída Žabiček: tel. č.: 739 680 441, Zuzana Chrtková, Ivana Tůmová, Bc. Marcela Schneiderová

Třída Včeliček: tel. č.: 739 680 436, Monika Bartošová, Ivana Tůmová, Mgr. Pavlína Šertlerová

Třída Veverek: tel. č.: 739 680 438, Lada Formánková, Dagmar Matysková

Školní asistent:

paní Olga Čtveráčková

Paní uklízečky v MŠ Velenského: Blanka Trabalíková, Miroslava Válková

Pan školník v MŠ Velenského a v MŠ Pražská:  Marek Kukaň, tel. 739 680 433

Paní kuchařka: Ivana Vítková

Pomocné paní kuchařky:
Zdeňka Volemanová
Martina Vítková

Charakteristika školy: Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, je zřizována Městem Bělá pod Bezdězem a od roku 2003 je samostatným právním subjektem. Součástí jsou tři mateřské školy. Přímo v Bělé pod Bezdězem je to škola v ulici Velenského 112, kde je nyní 5 tříd, dále jednotřídní odloučené pracoviště v ulici Pražská 863, vzdálené z města něco přes tři kilometry a jednotřídní mateřská škola v příměstské obci Březinka, vzdálené přibližně 9 kilometrů od Bělé pod Bezdězem. Celková kapacita školy je 186 dětí. Všechny tři mateřské školy úzce spolupracují, ale také mají dostatek prostoru k využití vlastních specifických podmínek a individuálních možností. Kancelář mateřské školy je v ulici Velenského 112 v Bělá pod Bezdězem.

Ve všech našich školkách se snažíme vytvořit dětem vstřícné a přívětivé prostředí. Všechny paní učitelky i školní asistent mají odpovídající vzdělání a své vědomosti dál prohlubují různými kurzy a školeními. Učitelský sbor vzájemně spolupracuje, zaměřujeme se na pozitivní přístup k dětem, s pochopením jejich individuálních možností a schopností. Činnosti v naší mateřské škole jsou velmi pestré – denně mají děti možnost kreativního tvoření, ať už spontánního nebo pod vedením učitelek, samozřejmostí jsou pohybové aktivity, zpívání, využívání Orffových nástrojů, dramatizace, zdravotně preventivní cvičení a v neposlední řadě je přirozené vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „Příroda je klíčkem k poznání“. Děti mají také prostor pro spontánní hru. 

V rámci Školního vzdělávacího programu využíváme pro děti možnost seznámení s anglickým jazykem. Máme velmi dobré zkušenosti s reakcemi dětí. Každý, kdo by projevil zájem vidět nejen lekci anglického jazyka, je v naší mateřské škole vítán. 

Samozřejmostí je spolupráce s místními spolky a organizacemi, a to na velmi dobré úrovni.

Ve všech třech školkách dětem připravujeme vlastní stravu a pitný režim. I paní kuchařky spolu komunikují ohledně složení stravy a o možnostech přípravy nových pokrmů nebo zavádění nových, zdravých potravin do jídelníčku. Ovšem paní kuchařky musí dodržovat zákonem daný tzv. spotřební koš, který určuje normy např. mléka, masa, ryb, mléčných výrobků a podobně. Vítáme připomínky a nápady rodičů. 

Díky zřizovateli se nám v posledních letech podařilo z velké části upravit prostory všech mateřských škol, ať už se jedná o výměnu nábytku, hraček, didaktických pomůcek nebo velké projekty jako umývárna v Březince, rekonstrukce MŠ Velenského nebo rekonstrukce školní kuchyně ve Velenského ulici a přístavba nového pavilonu – nyní je zde třída Veverek, a další zázemí MŠ.

Další informace jsou pro vás uvedeny přímo pod jednotlivými MŠ: MŠ Velenského, MŠ Pražská a MŠ Březinka.