Mateřská škola Velenského

Mateřská škola Velenského

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLÁ POD BEZDĚZEM,

příspěvková organizace

Velenského 112

294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Provozní doba všech pracovišť:

                       6:00 – 16:30

 

Veškeré povinné dokumenty naší mateřské školy jsou k dispozici v ředitelně školy a v šatnách každé třídy.

Kontakty

Ředitelka MŠ: 

Eva Šírková, tel. č.: 731 495 473

e-mail: reditelka@msbela.cz

Zástupkyně ředitelky MŠ: 

Eliška Hanyková, tel. č.: 725 189 111, 739 060 299 

e-mail: zastupkyne@msbela.cz 

Vedoucí školní jídelny v MŠ Velenského:

Paní Pavlína Matoušková, tel. č.: 326 701 314

e-mail: matouskova@msbela.cz

Účetní: 

Paní Gabriela Josková

mail: skolka@msbela.cz

Odloučené pracoviště MŠ Březinka:

tel.: 326 394 153, 739 680 431
mail: msbrezinka@msbela.cz

Odloučené pracoviště MŠ Mladoboleslavská:

tel.: třída Lištiček: 739 680 432, třída Sluníček: 739 680 435
mail: msladoboleslavska@msbela.cz

Paní učitelky v MŠ Velenského:            

Třída Berušek: tel. č. 739 680 437, Marcela Schneiderová, Olga Tatíčková, školní asistent Natálie Pavelková 

Třída Broučků: tel. 739 680 442,  Zuzana Klápšťová, Diana Zelenková, asistent pedagoga: Olga Čtveráčková

Třída Žabiček: tel. č.: 739 680 441, Zuzana Chrtková, Zuzana Hlubučková

Třída Včeliček: tel. č.: 739 680 436, Monika Bartošová, Petra Volemanová

Třída Veverek: tel. č.: 739 680 438, Lada Formánková, Eliška Hanyková, Eva Šírková

 

Paní uklízečky v MŠ Velenského: Blanka Trabalíková, Ivana Zikánová

Pan školník v MŠ Velenského a v MŠ Pražská:  Marek Kukaň, tel. 739 680 433

Paní kuchařka: Ivana Vítková

Kuchařky:

Zdeňka Volemanová
Martina Vítková
Monika Bartošová

Charakteristika školy:

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, je zřizována Městem Bělá pod Bezdězem a od roku 2003 je samostatným právním subjektem. Součástí jsou tři mateřské školy. Přímo v Bělé pod Bezdězem je to škola v ulici Velenského 112, kde je nyní 5 tříd, dále dvoutřídní odloučené pracoviště v ulici Mladoboleslavská 727, vzdálené z města něco přes jeden kilometr a jednotřídní mateřská škola v příměstské obci Březinka, vzdálené přibližně 9 kilometrů od Bělé pod Bezdězem. Celková kapacita školy je 234 dětí. Všechny tři mateřské školy úzce spolupracují, ale také mají dostatek prostoru k využití vlastních specifických podmínek a individuálních možností. Kancelář mateřské školy je v ulici Velenského 112 v Bělé pod Bezdězem.

Ve všech našich školkách se snažíme vytvořit dětem vstřícné a přívětivé prostředí. Všechny paní učitelky i školní asistent mají odpovídající vzdělání a své vědomosti dál prohlubují různými kurzy a školeními. Učitelský sbor vzájemně spolupracuje, zaměřujeme se na pozitivní přístup k dětem, s pochopením jejich individuálních možností a schopností. Činnosti v naší mateřské škole jsou velmi pestré – denně mají děti možnost kreativního tvoření, ať už spontánního nebo pod vedením učitelek, samozřejmostí jsou pohybové aktivity, zpívání, využívání Orffových nástrojů, dramatizace, zdravotně preventivní cvičení a v neposlední řadě je přirozené vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „Příroda je klíčkem k poznání“. Děti mají také prostor pro spontánní hru. 

V rámci Školního vzdělávacího programu využíváme pro děti možnost seznámení s anglickým jazykem. Máme velmi dobré zkušenosti s reakcemi dětí. Každý, kdo by projevil zájem vidět nejen lekci anglického jazyka, je v naší mateřské škole vítán. 

Samozřejmostí je spolupráce s místními spolky a organizacemi, a to na velmi dobré úrovni.

Ve všech třech školkách dětem připravujeme vlastní stravu a pitný režim. I paní kuchařky spolu komunikují ohledně složení stravy a o možnostech přípravy nových pokrmů nebo zavádění nových, zdravých potravin do jídelníčku. Ovšem paní kuchařky musí dodržovat zákonem daný tzv. spotřební koš, který určuje normy např. mléka, masa, ryb, mléčných výrobků a podobně. Vítáme připomínky a nápady rodičů. 

Díky zřizovateli se nám v posledních letech podařilo z velké části upravit prostory všech mateřských škol, ať už se jedná o výměnu nábytku, hraček, didaktických pomůcek nebo velké projekty jako umývárna v Březince, rekonstrukce MŠ Velenského nebo rekonstrukce školní kuchyně ve Velenského ulici a přístavba nového pavilonu – nyní je zde třída Veverek, a další zázemí MŠ.

Další informace jsou pro vás uvedeny přímo pod jednotlivými MŠ: MŠ Velenského, MŠ Mladoboleslavská a MŠ Březinka.