Obecné informace

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

škola má ze zákona povinnost distančního vzdělávání, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V případě, že se povinného předškolního vzdělávání nebude moci zúčastnit více než jedna polovina dětí, kterých se týká, poskytne MŠ dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. V případě, že rodiče projeví zájem, poskytneme však i těmto dětem rádi výukové materiály.

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí a technickým možnostem.

Rodičům dětí bude doručena vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) elektronicky e-mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály osobně v MŠ nebo se domluví s MŠ telefonicky.

Prosíme rodiče, aby při distanční výuce s MŠ průběžně komunikovali o pokrocích dětí dle domluvy a aktuální situace – např. e-mailem, osobně, telefonicky.

Prosím, pokud to bude možné, užijte si v pohodě společný čas s vašimi dětmi. Pokud se jim nebude dařit, práce nepůjde tak, jak byste rádi, zůstaňte v klidu. Paní učitelky s dětmi pak ve školce vše projdou, ujistí se, že zvládají princip zadaných úkolů. I proto potřebujeme od vás zpětnou vazbu.

Děkujeme.

Pokud potřebujete další informace, volejte na číslo 731 495 473.