Projekt šablony

Po úspěšné realizaci Šablon I se MŠ rozhodla účastnit se výzvy č. 02_18_063 a pokračovat v realizaci projektu.

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Šablony II – MŠ Bělá pod Bezdězem, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016055 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II pro MŠ a ZŠ, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014-2020. Podpořeno z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II. PRO MŠ A ZŠ