05 Dub 2022
5 dubna, 2022

ZÁPIS DO MŠ 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, zveme vás k zápisu od školního roku 2022/ 2023, který proběhne pro všechna tři místa vzdělávání v MŠ Velenského 112, dne 03. 05. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin.

Veškeré dokumenty jsou níže ke stažení. K zápisu přijďte, prosím, již se všemi vyplněnými dokumenty a potvrzením od lékaře.

Pokud potřebujete dokumenty vytištěné, jsou k vyzvednutí v MŠ.

Pokud budete cokoliv potřebovat, volejte: 731 495 473.

Co přinést k zápisu MŠ Bělá

Dotazník pro rodiče

přihláška – žádost o přijetí

K zápisu do MŠ dne 03. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Tento termín bude upřesněn.

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertelerová