II. třída Broučci

učitelka: Jiřina Fidrantová

učitelka: Andrea Šťastná

Výlet – tvrz Hummer, 7.6.2016 – náročný výlet vzhledem k horkému počasí, děti soutěžily, viděly kovbojské představení, pochutnaly si na zmrzlině a dostaly pěkný dárek v podobě přívěsku.

Dětský den v MŠ – střelba z luku, 1.6.2016 –den se nám vydařil, spousta soutěží a tance, dětem se nejvíce líbila střelba z luku.

Návštěva u Policie, 27.5.2016 – velké poděkování policistům p.Volemanovi a p.Bártové za ochotu ukázat něco ze své profese, dětem se akce moc líbila a většina se chtěla stát policisty.

Motorland, 25.5.2016 – velmi krásná akce záchr.složek,děti viděly ukázky policejního zásahu, hasičského zásahu, různou mechanizaci, vojáky, parašutisty, kynology a mnoho dalších zajímavostí.

Pohádka v ZŠ Popelka, 18.5.2016 – krásnou pohádku nám zahrály děti ze školy, byl to krásný zážitek, moc se nám líbila.

Zvířátka v MŠ, 18.5.2016 – měli jsme možnost si prohlédnout želvičku a také ježka, chvíli si s nimi pohrát, bylo to skvělé.

Divadlo o Evelínce, 10.5,2016 – hezké divadélko o správném a slušném chování v autobuse, dětem se líbilo a užily si také spoustu legrace s popletenou Evelínkou.

Návštěva u hasičů, 6.5.2016 – den otevřených dveří, hasiči nám ukázali zásahová vozidla, člun, tělocvičnu, dětem se návštěva líbila

Pohádka Pošťácká o dopise od Františka pro Marušku, dne 4.5.2016 – pohádka byla dost upovídaná, ale dětem se líbila.

Rej čarodějnic, 29.4.2016 – páteční dopoledne zpestřil rej čarodějnic, kde jsme soutěžili, tančili a zpívali, vařili čarod. lektvary, závodili na košťatech, podívali jsme se na připravenou hranici s čarodějnicí, den se nám opravdu vydařil.

Dne 28.4.2016 děti naposledy navštívily halu,kde v různých disciplínách si ti nejlepší vysoutěžily medaile a pochvaly nejen za svoji šikovnost,ale i za snahu a dobré chování.

Návštěva u oveček, 22.4.2016 – návštěva u oveček se dětem moc líbila, ovečky si prohlédly a také je krmily trávou.

Dne 16.4.2016 přijelo do naší školky divadélko,které mělo pro naše děti připravené úžasné představení „Veselé vaření“.

Divadlo Harmonika, 29.3.2016 – o koloběhu vody v přírodě, představení proložené písničkami, dětem se líbily hlavně loutky - hastrmánci.

Výstava ze stavebnice Merkur, 15.3.2016 – dětem se moc líbila, hlavně bagr a vlaky, se zájmem sledovaly jezdící vláček, točící se mlýnské kolo, bagrování atd.

Návštěva knihovny, 15.3.2016 – prohlédli jsme si dětskou knihovnu, p.knihovnice dětem hezky povyprávěla o knihách, ukázala několik knih a obrázků, knihy jsme si také půjčili a budeme si je číst před spaním nebo odpoledne.

Česká televize, dne 4.3.2016 - kde děti měly možnost nahlédnout do několika zákulisí, kde se natáčí filmy,jak pro děti,tak i pro dospělé. Děti si mohly také zkusit, jak se s kamerami zachází.

Maškarní karneval, 25.2.2016 – velmi vydařený karneval , rodiče přispěli krásnými dárky do tomboly, děti měly radost ze soutěží i z dárků.

Bubnování v kruhu, 23.2.2016 – velmi pěkné, dětem se líbilo, více hlučné, děti měly možnost bubnovat všechny což bylo super, nikdo se nenudil

Tvoření z geom.tvarů, 15.2.2016 – děti samostatně vytvářely obrázky z geom.tvarů, ptáčky, stromky, panáčky apod., práce je hodně bavila.

Bobování 2016 – konečně nachumelilo alespoň trochu sněhu, hned jsme to využili k bobování, bylo to super.

Tří králové, 6.1.2016 – děti si ráno připravily koruny, pak se oblékly a společně navštívily Ježíška v Betlémě, za doprovodu hudby My tři králové jdeme k vám se oslava narození Ježíška moc vydařila.

Návštěva z Japonska a Slovenska, 4.1.2016 – velice milé a přátelské setkání s paní z Japonska a příbuznými ze Slovenska, nejzajímavější byla japonština ( jak mluvené slovo tak i písmo), společně jsme si zazpívali, také nám p.z Japonska zahrála na klavír. .Poté nám ukázali několik fotografií z Afriky ( kmen Masajů, tance ,koupání ,cesty, domky – chýše),z Ameriky ( poslední opravdové indiány, jejich ozdoby, tance), zvířata.

Vánoční nadílka, 17.12.2015 – děti byly nadšené z hraček, očekávání nadílky bylo nekonečné, ale sny se vyplnily, jedna z nejhezčích nadílek a reakce dětí.

Vánoční zvyky a tradice, 2015 – nejvíce děti zaujalo pouštění svíček na vodě, úspěšné bylo házení pantoflem a objevení hvězdičky v rozkrojeném jablíčku.

Mikuláš, čert a anděl v MŠ, 4.12.2015

Čertí a andělský rej, 3.12.2015 – pěkné, děti si přinesly převleky, holčičky andělský šat a chlapci čertovský, dětí ale bylo málo a proto jsme se spojili všichni – myšky a broučci.

Vánoční jarmáreček, 1.12.2015 – letos ještě hezčí než vloni, krásné výrobky se moc líbily.

Kouzelník a bubliny, 20.10.2015 – představení bylo moc pěkné, dětem se velmi líbilo, zaujalo je nejen kouzlení ale i vytváření bublin různých velikostí.

Pohádka O zahradníkovi Pepinovi, dne 17.9.2015 – pohádka byla klidná, chvílemi dost upovídaná, dětem se ale líbila.