07 Dub 2021
7 dubna, 2021

PROVOZ MŠ OD 12. 04. 2021 – důležité

 • Vážení rodiče, zákonní zástupci, od 12. 04. 2021 můžeme otevřít mateřskou školu pro děti, které se vzdělávají v MŠ povinně – pro tzv. předškoláky.
 • Dětem naší mateřské školy ve věku 2 – 5 let, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS a dalších vybraných profesích:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  bude také umožněno  docházet do mateřské školy. Prosím tyto rodiče, aby mi nahlásili docházku dětí nejpozději do pátku  09. 04. 2021 do 12:00 hodin. Zákonní zástupci musí doložit potvrzení od zaměstnavatele.

  TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • Všechny děti, kromě těch, které mají potvrzení (certifikát) o tom, že prodělaly onemocnění COVID – 19 a od té doby neuplynulo 90 dní nebo byly testovány ve zdravotnickém zařízení a neuplynulo více než 48 hodin a doloží toto potvrzením, musí podstoupit dvakrát týdně ATG testy stěrem z nosu (2 cm – 3 cm) tzv. LEPU testy. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, pokud děti v ten den nepřijdou, otestují se v den, kdy přijdou do MŠ. 
 • Všechny dospělé osoby musejí mít až do odvolání ochranu nosu a úst – respirátor. Děti v mateřské škole nemusejí mít roušku. Avšak pokud budete chtít, samozřejmě ji mohou mít v testovací místnosti před a po absolvování testu.
 • U testování dětí budou přítomni zákonní zástupci, případně osoba, která se prokáže, že jimi byla pověřena. 
 • V MŠ Březinka bude probíhat testování dle předchozí individuální dohody tak, jak již byli zákonní zástupci informováni.
 • V MŠ Velenského bude testování probíhat ve třídě Včeliček. Do mateřské školy vstoupíte vchodem u sportovní haly a projdete rovně přímo do budovy. U vchodu budou nachystány návleky na boty a dezinfekce. Ve třídě včeliček jsou připravena testovací místa, kde provedete se svými dětmi test, dohlížející pracovník jej označí a zapíše čas provedení testu, poté se přesunete do další části třídy, pro děti máme připravenu malou sladkou odměnu. Po odečtení výsledku testu opustíte budovu východem u umývárny. K dispozici vám budou zaměstnanci MŠ, cokoliv budete chtít vědět, ptejte se nebo mi zavolejte předem o víkendu. 
 • Počítejte prosím v tyto dny s dostatečnou časovou rezervou při příchodu do MŠ. 
 • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti. Prosíme, nevoďte do školky děti s jakýmkoliv příznakem infekčního onemocnění. Nesmíme tyto děti přijímat.
 • Děti budou rozděleny ve třídách do skupin po max.15 dětech takto: Ve třídě BERUŠEK budou děti ze třídy Berušek a děti IZS. Ve třídě BROUČKŮ budou děti ze třídy Broučků, Žabiček a Včeliček a děti IZS. Ve třídě VEVEREK budou děti ze třídy Veverek, z MŠ Pražská a děti IZS. V Březince budou děti z MŠ Březinka a děti IZS.
 • Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, volejte na tel. číslo: 731 495 473.
 • Instruktážní video k dispozici zde (Lepu test):
 • https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • Instruktážní leták:
 • testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka školy