VÁŽENÍ RODIČE, MÁME PRO VÁS NĚKOLIK INFORMACÍ K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 05. 2020:

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Prosíme o dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Děti doprovází pouze jedna osoba vždy v roušce, v areálu MŠ se pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při nástupu dítěte do MŠ podepíší zákonní zástupci čestné prohlášení o tom, že dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění (k vyzvednutí ve třídě nebo ke stažení na webových stránkách školy).
 • Každý den bude dětem měřena teplota bezkontaktními teploměry přímo ve třídách, kam bude dítě docházet. Dítě u vchodu převezme paní učitelka nebo asistentka, která dítě převlékne, dohlédne na důkladné umytí rukou a předá do třídy.
 • Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky onemocnění. V případě zjištění onemocnění dítěte během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
 • Dospělé osoby, které doprovázejí děti, nebudou až do odvolání vstupovat do žádné z budov MŠ.
 • Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Školní stravování je zajištěno v běžné podobě, avšak až do odvolání si děti samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání budou zvýšenou měrou dodržována hygienická pravidla.

 Pokud budete potřebovat jakékoliv informace týkající se provozu, volejte na telefonní číslo 731 495 473.

Dne 11. 05. 2020 Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ.  

 

POZOR ZMĚNA

OD ÚTERÝ 12. 05. 2020 ODVEDOU RODIČE DĚTI PŘÍMO DO TŘÍDY, DO KTERÉ JE DÍTĚ ZAŘAZENO.

BERUŠKY: děti ze třídy Berušek a Žabiček.

BROUČCI: děti ze třídy Broučků a Včeliček.

VEVERKY: děti ze třídy Veverek, MŠ Pražská              a MŠ Březinka.

 

Dne 11. 05. 2020, Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka školy.